Les Piles

Les Piles de Gaià

 
 El poble és travessat de cap a cap pel carrer Major que fa d'eix i al qual conflueixen gairebé tots els carrers de la localitat. Es formà a redós del castell, el qual amb moltes restauracions i afegits es troba en un petit turonet, al costat de la població.

L'església és dedicada a Sant Martí, és d'estil neoclàssic i construïda al segle XVIII, probablement al lloc que ocupava l'antiga església romànica.

A la part meridional de la població, dalt d'un petit tossal, hi ha l'ermita dedicada a Santa Eugènia, patrona de la població.

RESSENYA HISTÒRICA

L'indret que formava part de la marca de Barcelona va ser conquerit a finals del s. X, i a començaments del segle XI quedà integrat al castell de Montclar pertanyent a Sal·la de Santa Perpètua.

El seu fill Guillem el vengué l'any 1030 a Arnau Odó i la seva muller Guilla, i tres anys més tard l'alienaren a Bernat Sendred de Gurb, el qual probablement termenà els nous castells de Biure i de les Piles, ja que apareixen documentats l'any 1057.

Al cap d'uns quants anys, el 1072, Oliver Bernat, fill de Bernat Sendred i la seva muller Agnès venen l'alou dels castells de Montclar, les Piles i Biure al comte barceloní Ramon Berenguer I, el qual, cinc dies més tard, els el lliura en feu a canvi de la seva fidelitat.

El 1148, Arnau de Biure, nét d'Oliver Bernat, prestà homenatge pels castells de Biure, Montclar i Les Piles, al comte-rei Alfons.

L'any següent, Guerau de Jorba i la seva muller Saurina deixen en testament el castell de les Piles a la seva filla Geralda, casada amb Pere de Puigverd i així aquest lloc passava als Puigverd.

El 1234, per venda, passa a ser propietat de Dalmau de Timor. Al segle XIV n'és senyora Francesca de Timor, senyora de Savallà, casada en primeres núpcies amb Berenguer de Boixadors i en segones amb Gombau d'Anglesola. L'hereu, Bernat de Boixadors, l'any 1380, compra a l'infant Joan, el mer i mixt imperi de les Piles. El Boixadors, després comtes de Savallà, dominaren el lloc fins a l'extinció de les senyories.
 

 

INFORMACIÓ TURÍSTICA

Les Piles. Alt Gaià.

Dimarts de 16.00h. a 20.00h.

Ajuntament de les Piles 

tel. 977 88 10 88
turismelespiles@gmail.com

Vols rebre informació turística i cultural de les Piles?

DEMANA-LA AQUÍ!