BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARACTER INDIVIDUAL, PER A L’ADQUISICIO DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES.

21/06/2024

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARACTER INDIVIDUAL, PER A L’ADQUISICIO DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES.