FINALITZADES LES OBRES DE SANT GALLARD

04/03/2020

FINALITZADES LES OBRES DE SANT GALLARD

ARRANJAMENT DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA LLET DE SANT GALLARD

Les obres han consistit en l'arranjament i la millora de la pavimentació i urbanització de l'entorn de l'Església de la Mare de Déu de la Llet del nucli de Sant Gallard, al municipi de Les Piles, substituint-hi també la font existent per una de nova. La necessitat d'aquesta actuació bé donada pel fet que l'estat actual del nucli presentava una pavimentació en mal estat o inexistent, alhora que es condicionava l'entorn de l'Església, destinat a Verd Públic (parcs i jardins d'ús públic), a mantenir bona part de l'era existent.

A continuació mostrem imatges de com ha quedat aquest espai, i convidem a tothom a passejar-s'hi ja que ha quedat molt bonic.