INSCRIPCIÓ CURSETS DE NATACIÓ

19/06/2019

INSCRIPCIÓ CURSETS DE NATACIÓ

AVUI DIMECRES DIA 19 DE JUNY S'OBREN LES INSCRIPCIONS PER ALS CURSETS DE NATACIÓ D'AQUEST JULIOL DE 2019.


El termini d'inscripció finalitza dimecres 26 de juny. Per realitzar la inscripció és necessari que ho realitzi el pare/mare o tutor legal de l'infant fisícament a l'Ajuntament en horari d'oficina, o bé, via instància genèrica a la web, adjuntant el document pdf: inscripció cursets de natació (degudament omplert i signat)

Les places son limitades.

Els cursets són per nens i nenes a partir de 3 anys, i es realitzen 3 dies a la setmana (3h/setm), del dia 1 de juliol fins al 26 de juliol.

Dilluns 1 de juliol es realitzarà la prova de nivell que determinarà l'horari de cada nen/a.

Taxa curset de natació:

30€ per nen/a. 

25 € per nen/a en cas de família nombrosa

S'HA DE REALITZAR L'INGRÉS AL COMPTE QUE S'ADJUNTA AL FULL D'INSCRIPCIÓ ABANS DEL DIVENDRES 28 DE JUNY, INDICANT NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT.


/sites/piles/files/recursos/inscripcio_cursets_natacio_2019.pdf