POSPOSADA LA DEIXALLERIA MÒBIL

13/03/2020

POSPOSADA LA DEIXALLERIA MÒBIL

Donades les circumstàncies excepcionals en què es troba el país, es posposa la deixalleria mòbil fins a nou avis. Disculpeu les molèsties.