Subvenció de la Diputació de Tarragona

12/01/2017

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Les Piles ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 779,01 € en concepte d'interessos de préstec. Convocatoria 2017.