SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

16/08/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

5.000€ / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars / Convocatoria 2018