SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

16/08/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

11.047,86 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa Corrent / Convocatoria 2019