Subvenció de la Diputació de Tarragona

07/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

2.409,98 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2019