Subvenció de la Diputació de Tarragona

15/02/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

2.567,36 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2018