Calendari visites tècnic urbanísitic les Piles any 2020

Calendari 2020 dels serveis urbanístics de les Piles, on hi ha marcats els dies en què hi anirà el tècnic a prestar serveis a l'Ajuntament.

Calendari visites tècnic urbanísitic les Piles; dies marcats en color verd.